Rahaston hallituksen päätökset 26.5.2010

Palosuojelurahaston hallitus teki rahaston hallituksen kokouksessa 26.5.2010 seuraavat myönteiset päätökset.


Innovaatiopalkinto:

Hallitus on kokouksessaan 26.5.2010 tehnyt päätöksen vuoden 2010 Innovaatiopalkinnon saajasta. Palosuojelurahasto jakaa vuosittain rahaston Innovaatiopalkinnon tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuvasta ansiokkaasta innovaatiosta. Innovaatiopalkinnon saaja julkistetaan syyskuussa 2010.

Muut myönteiset muutospäätökset:

Hallitus päätti hyväksyä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / Teija Mankkinen ja Seppo Vänskä muutoshakemuksen, jolla haettiin toimijatahon muutosta 4.3.2010 Palosuojelurahaston myöntämään Pelastustoimen konsernitilinpäätös 2008 ja 2009 -hankkeeseen. Hallitus päätti muuttaa päätöksen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön nimiin. Päätösehdot pysyvät muutoin alkuperäisen päätöksen SMDno/2010/32 mukaisina.


Sopimuspalokunnille myönnetyt pienavustukset:

SMDnro 

Saaja

Kohde

 Euroa

SMDno/2010/708

Helsingin VPK ry

Kalusto ja varusteet

3 204

SMDno/2010/1012

Kotkan VPK ry

Kalusto ja varusteet

1 575

SMDno/2010/1037

Laukkosken VPK ry

Kalusto ja varusteet

1 809

SMDno/2010/1038

Nurmijärven Keskus VPK ry

Kalusto ja varusteet

5 539

SMDno/2010/971

Vesikansan VPK ry

Suojavarusteet

2 229

Yhteensä14 356

Johanna Herrala