Hallituksen päätökset 30.8.2011

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessaan 30.8.2011 seuraavat päätökset: 

Hallinnolliset päätökset:

  • Hallitus avasi erityisavustusten vuoden 2012 ensimmäisen hakukierroksen. PSR erityisavustuskirje 012012
  • Hallitus myönsi Mikko Nygårdille eron rahaston pääsihteerin tehtävistä 1.9.2011 alkaen.

 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2. kierros 2011

  • Hallitus päätti myöntää avustusta 16 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 533 618 euroa.
  • Suurin avustus (500 000€) myönnettiin Palotutkimusraati ry:n hakemukseen, joka koski pysyvän Paloprofessuurin perustamista Aalto-yliopistoon.
  • Kts. erillinen taulukko erityisavustuspäätöksistä. Erityisavustuspäätökset_2_kierros_2011

Lisäksi rahasto teki yhden oikaisupäätöksen ja seitsemän muutospäätöstä.

 Päätöstiedote_30.8.2011 

 Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 20.10.2011 klo 10.

Johanna Herrala