Hallituksen päätökset 31.8.2010

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessa 31.8.2010 seuraavat myönteiset päätökset:

Vuoden 2010 erityisavustusten 2. hakukierros

Erityisavustukset myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. 

Vuoden 2010 erityisavustusten 2. hakukierros päättyi 31.5.2010, hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 44 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä 2,8 miljoonan euron edestä. Avustusta jaettiin yhteensä 1.66 miljoonan euron edestä. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 23 kappaletta ja kielteisiä 19 kappaletta. Kaksi hakemusta (SPEK ry ja SPPL) jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja ne pyritään käsittelemään uudestaan hallituksen seuraavassa kokouksessa 13.10.2010. Päätökset postitetaan hakijoille viimeistään 1.9.2010. 

Myönteiset erityisavustuspäätökset 31.8.2010


Myönteiset muutospäätökset:

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat muutoshakemukset:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja haki avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon, SMDno/2010/1353. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja periä takaisin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle johto/tarkastusauton hankintaan 26.4.2005 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja haki avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon, SMDno/2010/1616. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja periä takaisin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle miehistö/johtoauton hankintaan 3.9.2002 myönnetyn ja 21.6.2006 edelleen myönnetyn alkuperäisen avustuksen määrän. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. Avustuksen käyttöaikana ei avustusta enää tämän päätöksen jälkeen kuitata uuteen ajoneuvoon.


Sopimuspalokuntien pienavustukset ja ei hyväksytyt kustannukset

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 

SMDno 

Saaja

Euroa

SMDno/2010/1623

Anjalan VPK ry

      4 229  

SMDno/2010/1247

Asolan VPK ry

      3 175  

SMDno/2010/1620

Borgå FBK rf

      2 512  

SMDno/2010/1248

Hardom FBK rf

      3 428  

SMDno/2010/1619

Hyvinkään VPK ry

      3 958  

SMDno/2010/1111

Imatran VPK ry

         721  

SMDno/2010/1355

Jakobstads FBK rf

      2 190  

SMDno/2010/1621

Kouvolankylän VPK ry

      1 171  

SMDno/2010/1376

Kullaan VPK ry

      1 561  

SMDno/2010/1102

Lappfjärds FBK rf

      2 796  

SMDno/2010/1215

Lehmon VPK ry

         696  

SMDno/2010/1261

Muhoksen Palomieyhdistys ry

         788  

SMDno/2010/1119

Panelian VPK ry

      3 250  

SMDno/2010/1338

Replot FBK rf

      1 492  

SMDno/2010/1442

Soinin palomieskerho ry

      1 545  

SMDno/2010/1159

Teuron-Kuuslammin VPK ry

      3 627  

SMDno/2010/1352

Vaaralan VPK ry

      2 890  

SMDno/2010/1293

Vanhankylän seudun VPK ry

      2 594  

SMDno/2010/1622

Vuolijoen kunnan VPK ry

      1 668  

SMDno/2010/1432

Vähikkälän ja Sauvalan VPK ry

      1 794  

SMDno/2010/1618

Västra Saltviks FBK rf

      1 764  

Yhteensä;


     47 849  

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:  

Borgå FBK rf SMDno/2010/1620

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu juhlatakkien ja -housujen eikä virkapaitojen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Imatran VPK ry SMDno/2010/1111

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu Virve-koteloiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Arvoltaan 655,79 euron kustannuksia ei hyväksytty; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Jakobstads FBL rf SMDno/2010/1355

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hengityssuojamien varapullojen hankintaa; kyseessä on kaluston normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuva kustannus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kouvolankylän VPK ry SMDno/2010/1621 

Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty käytetyn moottorisahan luovutushinta.

Arvoltaan 1 145,82 euron kustannuksia ei hyväksytty; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Panelian VPK ry SMDno/2010/1119

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu EA-kaapin, aisalukon, harjoitusjauheen ja savunesteen eikä palokuntavaatteiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokypärien varaosien hankintaa; kyseessä on kaluston normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuva kustannus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Soinin palomieskerho ry SMDno/2010/1442

Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen myöntämä avustus.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu eturitilän toimituskustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Teuron-Kuuslammin VPK ry SMDno/2010/1159

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmalaitteiden varapullojen hankintaa; kyseessä on kaluston normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuva kustannus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Västra Saltviks FBK rf SMDno/2010/1618

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu tullimaksuja, huolintapalkkiota ja laskutusmaksua; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.


Johanna Herrala