Sopimuspalokunnille pienavustusta pieniin harjoitusaluehankkeisiin

Sopimuspalokunnille pienavustusta pieniin harjoitusaluehankkeisiin

Rahastolle tuli vuodenvaihteessa tiedustelu , koskien sopimuspalokunnan mahdollisuutta hakea avustusta harjoitusalueen rakentamiseen, silloin kun hankkeen kokonaiskustannukset jäävät alle 12 500 euroa.

Rahaston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 16.2.2016 ja päätti, että sopimuspalokunnille voidaan myöntää vuodesta 2016 lähtien pienavustusta myös harjoitusalueiden rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (alle 12 500 euroa, sis. alv). Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että alueen pelastuslaitos puoltaa hanketta ja sitä on valmisteltu yhteistyössä laitoksen kanssa. Harjoitusalueen tulee parantaa alueen harjoittelumahdollisuuksia.

Haun osalta noudatetaan pienavustusten yleisiä hakuperiaatteita. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 12 500 euroa (sis. alv). Sopimuspalokunnan tulee pyytää hankkeeseen lausunto pelastuslaitokselta. Hakijan tulee omatoimisesti selvittää myös mahdollisen ympäristöluvan tarpeellisuus.

Harjoitusaluehankejutun kuva

Pienikin harjoitusalue mahdollistaa monipuolisen ja toimivan harjoittelun. Pienillä harjoitusalueilla voidaan yhden sammutus- ja pelastusyksikön tasolla toteuttaa laadukkaita harjoituksia ja ne mahdollistavat hyvin mieskohtaisten taitojen harjoittelun. Toiminnan kannalta pienten harjoitusalueiden tulisi sijaita mahdollisimman lähellä käyttäjää.

Pelastustoimen alueille ja kunnille avattiin rahaston hallituksen kokouksessa 22.10.2010 mahdollisuus hakea harjoitusaluehankkeisiin tukea kalusto- ja rakennushankehaun yhteydessä vuoden 2011 alusta lukien. Haun avaaminen pohjautui laajaan, rahaston tekemään selvitystyöhön.

 

Rahaston ja pelastusopiston tekemän yhteisselvityksen mukaan toimivaan harjoitusalueverkostoon kuuluu joitakin laajoja harjoitusalueita, jotka voisivat palvella useamman pelastuslaitoksen käyttötarpeita sekä useampia pienempiä alueellisia harjoituspaikkoja ja paikallisia pieniä kuumakoulutuskohteita. Lisäksi paloasemilla voidaan suorittaa pelastustoimen harjoituksia.

 

Palosuojelurahaston harjoitusalueselvitykset löytyvät rahaston sivulta osoitteesta:

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-harjoitusalueselvityksiä-2011.pdf

 

 

pmvepsal