Startsidan

Specialunderstöden för forsknings- och utvecklingsverksamhet
Specialunderstöden för forsknings- och utvecklingsverksamhet beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.
Specialunderstöd för byggande
Specialunderstöd för byggande beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras.
Specialunderstöd för materiel
Specialunderstöd för materiel beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras.
Mindre understöd till avtalsbrandkårer
Mindre understöd till avtalsbrandkårer beviljas för avtalsbrandkårer som har ett ikraftvarande brandkårsavtal.
De allmänna understöden
De allmänna undertöden beviljas organisationer inom räddningsbranschen som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten.
Innovationspris
Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut som ett erkännande för en förtjänstfull innovation som hänför sig till räddningsverket.