Styrelse

Brandskyddsfondens verksamhet styrs av dess styrelse

Fondens styrelse har hand om fondens administration samt ser till att ekonomin och verksamheten ordnas ändamålsenligt.

Enligt 4 § i den förordning som givits av statsrådet om brandskyddsfonden ska till styrelsen höra en ordförande och som ledamöter en företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrädare för kommunernas centralorganisation, en företrädare för försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra övriga medlemmar. Styrelsen utnämns av inrikesministeriet.