Suomen Palopäällystöliitto edistää alan osaamista

Suomen Palopäällystöliitto edistää alan osaamista

Vuonna 1932 perustetun Suomen Palopäällystöliiton keskeiset yleisavustuksen kohteet ovat koulutus-, asiantuntija-, turvallisuusviestintä- ja järjestöpalvelut sekä kansainvälinen toiminta.

Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä toimivat saavat riittävästi ja laadukasta työssään tarvitsemaansa pelastustoimen täydennys-, lisä- ja erikoiskoulutusta. Liitto tarjoaa ajankohtaisia aiheita käsitteleviä yksilöllisiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi liitto toteuttaa vakioituja kouluttajakoulutuksia. Koulutustoiminnallaan liitto mahdollistaa ajankohtaisen ja uuden tiedon, menetelmien jne. jalkautumisen sekä eri toimijoiden vuorovaikutuksen. Liitto järjestää vuonna 2015 noin 50 koulutustilaisuutta tavoittaen noin 2 500 osallistujaa. Osa koulutustilaisuuksista on keskitettyjä valtakunnallisia tilaisuuksia, osa alueellisesti järjestettäviä.

Palopäällystöpäivät 2015 yleisöä
Vuoden 2015 Palopäällystöpäivät Tampereella 19.-21.3.2015

Liiton keskeinen vahvuus on sen jäsenten asiantuntemus ja halu toimia turvallisuuden hyväksi. Liiton asiantuntijarooli on muuttunut perinteisestä lausunnon antajasta monipuoliseksi työryhmä- ja hanketoimijaksi. Lisäksi liitolla on edustajansa noin kolmessakymmenessä liiton ulkopuolisessa asiantuntijaelimessä. Liitto haluaa mahdollistaa asiantuntijuuden jalkautumisen mahdollisimman laajalle. Liitto seuraa toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymistä ja toimii eri tahoilla turvallisuuden edistämiseksi.

Kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tavoitteena on kansainvälisten oppien ja kokemusten tuonti maahamme sekä suomalaisen pelastusalan osaamisen vienti. Pääosa toiminnasta tapahtuu pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Liitto vastaa parhaillaan mm. eurooppalaisen pelastustoimen työturvallisuuden kehittämisestä.

Turvallisuusviestinnässä liiton erityinen fokus on tuottaa turvallisuusviestintää tekeville työkaluja ja opetusmateriaaleja. Turvallisuusviestintä on esillä myös liiton koulutustoiminnassa. Liitto toteuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa paloturvallisuuden sesonkitiedottamista. Liitto osallistuu tarkoituksenmukaisille messuilla ja näyttelyihin, mm. Educa, TerveSos ja FinnSec.

Palopäällystöliiton järjestöpalvelut muodostuvat jäsentiedotuksesta, julkaisutoiminnasta, sidosryhmäyhteistyöstä ja järjestötoiminnasta. Ammatillista osaamista edistetään mm. Palopäällystö-lehden ja sähköisen viestinnän sekä ajankohtaisen ammattikirjallisuuden ja oppaiden avulla. Sidosryhmäyhteistyössä liitto on yhteistyöhakuinen ja -haluinen toimija ja kumppani. Järjestötoiminnassa merkittävintä on ammatillisten yhteyksien verkosto ja mahdollisuus vaikuttaa alan olemukseen ja kehitykseen omaa toimipaikkaa laajemmin. Toiminnalla edistetään myös alan yhteisöllisyyttä.

Ari Keijonen
Toiminnanjohtaja

Lisätietoa järjestön toiminnasta: www.sppl.fi

Johanna Herrala