Suunnitelmat ja kertomukset

Rahaston ohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Palosuojelurahaston strategia 2030

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Palosuojelurahastolain 10 §:n 2 momentin mukaan sisäministeriö hyväksyy rahaston tulostavoitteet rahaston hallituksen esityksestä.

Seurantatiedot

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymiä seuraavaa toimintavuotta koskevia suunnitelmia, joihin ministeriö antaa valmisteluvaiheessa lausuntonsa. Alta löytyvät myös sisäministeriön antamat lausunnot sekä suunnitteluasiakirjoista että tilinpäätöksistä. Rahaston tilintarkastusta hoitaa Valtiontalouden tarkastusvirasto . Heidän tekemät tarkastuskertomukset löytyvät tarkastusviraston sivuilta.

Suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

Sisäministeriön lausunnot Palosuojelurahaston suunnitelmista:

2006 | 2007 | 2008 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20172018 | 2019

Strategian toimeenpano-suunnitelmasta ei ole annettu lausuntoa vuoden 2019 jälkeen. Vuodesta 2020 rahasto on solminut ministeriön kanssa tulostavoiteasiakirjan.

Sisäministeriön kannanotot Palosuojelurahaston tilinpäätöksistä

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston sivuilla.

  • Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa