Tidtabellen för materielanskaffningar 2016

Ansökan öppnas 16.2.2016, ansökan till regionalverket 15.3.2016 och ansökan till PSR 5.4.2016. Besluten fattas 26.5.2016.

 

 

 

pmvepsal