Blog Archives

Mikäli hyvinvointialue ei vuokraa paloasematiloja 1.1.2023 lähtien kuin 3 + 1 vuotta, voidaanko rahaston myöntämä avustus periä takaisin, mikäli aseman käyttötarkoitus muuttuu?

Mikäli hyvinvointialue päättäisi olla vuokraamatta avustusta saanutta asemaa 3 + 1 vuoden siirtymäajan jälkeen, ei avustusta perittäisi takaisin, vaan sovellettaisiin Lakia sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (68 §). (päiv. 17.5.23)

Omaisuuden käyttöaika

Omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Tarvittaessa käyttöaika voidaan määrätä lyhyemmäksi, mikäli hankkeen todellinen käyttöaika on hakijan osoittamana tätä lyhyempi. Omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta, jos avustus on myönnetty kevytyksikön  (operatiivisessa käytössä oleva kärkiyksikkö, kevyt sammutusauto tai vastaava) tai raskaan…