Palosuojelurahasto osallistuu valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen. Milloin uusi asiointialusta tulee käyttöön?Valtiovarainministeriö on asettanut 8.3.2019 koko valtionhallinnon kattavan viisivuotisen kehittämishankkeen valmistelemaan valtionavustusten menettelytapojen uudistusta ja digitalisointia. Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan.

Palosuojelurahasto osallistuu hankkeeseen ja on valittu yhdeksi järjestelmän pilotoijaksi yhdessä EUSA-rahastojen sekä OKM:n ja UM:n kanssa. Tavoitteena on, että syksyllä 2021 yleisavustushaku toteutetaan uuden asiointialustan kautta. Aikataulu muiden hakujen ja hankkeiden osalta tarkentuu myöhemmin.