Miten tilitysten käsittely etenee Palosuojelurahastossa?Palosuojelurahastossa pyritään käsittelemään tilitykset kahden kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Vuosittain yli 90 % tilityshakemuksista käsitellään tämän aikataulun puitteissa

Tilityshakemuksiin saatetaan pyytää hakijalta täydennyksiä tai lisäselvityksiä. Kun tilityshakemus on käsitelty rahastossa, se laitetaan hyväksymiskiertoon sähköiseen laskujen käsittelyjärjestelmään. Tilityksen kierto järjestelmässä kestää noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen avustus on hakijan tilillä.