Minkä kokoluokan ajoneuvoihin voidaan sopimuspalokunnille myöntää kalustoavustusta?Palosuojelurahasto voi avustaa vain sellaisia sopimuspalokuntien ajoneuvohankintoja, jotka voidaan ajoneuvolain mukaisesti rekisteröidä pelastusautoksi. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää avusta ajoneuvolain (82/2021) 30 §:n perusteella kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvoihin tai miehistöautoon, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. Esimerkiksi miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa seitsemälle henkilölle, ei täytä pelastusauton määritelmää sopimuspalokuntien osalta eikä tätä ajoneuvoa voida ajoneuvolain mukaisesti rekisteröidä pelastusajoneuvoksi.