Minkä kokoluokan ajoneuvoihin voidaan sopimuspalokunnille myöntää kalustoavustusta?Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt, että rahasto voi avustaa sopimuspalokuntien ajoneuvoja seuraavasti: Sopimuspalokunnille voidaan myöntää avusta ajoneuvolain (82/2021) 30 §:n perusteella kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvoihin tai miehistöautoon, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. Esimerkiksi sopimuspalokuntien picup malliset ajoneuvot eivät näin ollen täytä rahaston hallituksen päättämiä kalustohankkeelle asetettuja avustuksenhakuehtoja.

(päivitetty 6.4.2023) 

Pinja Hentunen