Milloin sähköinen päätös katsotaan tiedoksi saaduksi?Sähköisesti jaeltu päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista 13/2003, 19 § 2 momentti), jollei muuta näytetä.

(tark. 17.5.23)

Tags:

avustukset,

päätökset