Milloin sähköinen päätös katsotaan tiedoksi saaduksi?

Sähköisesti jaeltu päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista 13/2003, 19 § 2 momentti), jollei muuta näytetä.