- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Onko ALV tukikelpoinen kustannus erityisavustuksissa?

Jos arvonlisävero on maksajalleen todellinen ja lopullinen kustannus, on se otettava huomioon hankkeen kokonaismenoja ja -kustannuksia määritettäessä sekä hankkeen tukikelpoisuutta arvioitaessa.

Palosuojelurahaston hallitus on tehnyt päätöksen, että arvonlisäveron katsotaan jäävän kalusto- ja rakennushankkeissa pelastuslaitosten ja kuntien lopulliseksi ja todelliseksi kustannuseräksi. Arvonlisävero otetaan kokonaisuudessaan huomioon kalusto- ja rakennushankkeiden hyväksyttyjä kustannuksia määriteltäessä ja avustuksen määrää laskettaessa.