Onko ensihoidon sijoittuminen samoihin tiloihin esteenä avustuksen saamiselle vai vähennetäänkö ensihoidon tilojen kustannukset avustuksen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista?Palosuojelurahastosta voidaan myöntää avustusta vain pelastustoimen käytössä oleviin tiloihin (paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin). Mikäli paloasematiloilla on yhteiskäyttöä, tulee pelastustoimen käytössä olevat tilat ja muussa käytössä olevat tilat eritellä (pinta-ala, kustannukset, prosenttiosuudet) sekä hakemuslomakkeeseen että erillisellä liitteellä. Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä väestönsuojelu- ja öljyntorjuntatiloihin. Rahaston rakennushankeavustusta ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoiminnan tiloihin.

Pinja Hentunen