European Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP) – Hämeen Ammattikorkeakoulu OyVN/33599/2021 Sandwich-paneeleja on käytetty Suomessa yhä enemmän esim. teollisuus- ja liikerakennuksissa sekä varastoissa sen erinomaisen energiatehokkuuden ja nopean rakennusajan ansiosta. Tuotteiden on täytettävä kaikki paloturvallisuusmääräykset, jotta ne ovat CE-merkinnän mukaisia ja niitä voidaan käyttää Suomen markkinoilla. Asiaankuuluvien palomääräysten ja -standardien monimutkaisuuden vuoksi ymmärryksen taso kuitenkin vaihtelee paneelivalmistajilla ja viranomaisilla ja tästä syystä joissakin rakennustuotteissa voi olla paloturvallisuusriskejä. Tästä syystä onkin tärkeää lisätä rakennuslupaviranomaisten, pelastusviranomaisten sekä rakennusten suunnittelijoiden tietoisuutta ja tietämystä CEmerkinnän mukaisten sandwich-paneelituotteiden paloturvallisuusmääräyksistä ja – standardeista. Koulutusmateriaaleja tuotetaan ja julkaistaan liittyen paneeleiden ja kiinnitysten käyttäytymiseen ja suorituskykyyn palossa, palokäyttäytymiseen, palonkestävyyteen ja ulkoiseen suorituskykyyn standardin EN14509 ja asiaankuuluvien muiden standardien pohjalta. Koulutusmateriaalit sisältävät luentokalvoja, paloturvallisuuskäsikirjan sekä luentovideoita. Kuntaviranomaisille sekä rakennusten suunnittelijoille järjestetään koulutusta paikan päällä. Hankeaika 1.6.2022 – 30.11.2023.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta