Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta – PelastusopistoSMDno-2018-2302 Hankkeessa tuotetaan oppikirja hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinnasta. Hälytysajoneuvot ovat osallisina liikenneonnettomuuksissa useita kertoja vuodessa. Onnettomuudet saavat julkisuutta seurausten vaihdellessa peltivaurioista loukkaantumisiin ja pahimmillaan jonkin osallisen menehtymiseen. Tarve tuottaa ajantasainen perusteos hälytysajoneuvojen kuljettamisesta perustuvat liikennepsykologian kehittymiseen ja tieliikennelain tulevaan muutokseen. Oppikirjan sisällön omaksuttuaan kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymiseensä vaikuttavat tekijät, sekä tietää riskien hallinnan ennakoivat menetelmät sovellettuna hälytysajoneuvon kuljettamiseen. Kirja pyrkii vaikuttamaan hyväksytyn turvallisuuskulttuurin muodostumiseen myös asenteellisella tasolla.

Category:

TK-hankkeet