Pitääkö Innovaatiopalkinnosta maksaa veroa?Innovaatiopalkinto on saajalleen verotonta tuloa. Stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen verovapaudesta säädetään tuloverolain (1535/1992) 82 §:ssä. Verohallinnon lausunnon Palosuojelurahastosta maksettavan rahapalkinnon verokohtelusta (254/31/2007) mukaan ”Palosuojelurahaston maksamat innovaatiopalkinnot ovat tuloverolain 82.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja julkisyhteisön maksamia verovapaita suorituksia”.

Verohallinnosta 16.12.2021 saadun vahvistuksen mukaan ”lausunnon antamisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia verolainsäädännössä tai verotuskäytännössä, joiden vuoksi olisi tarvetta uudistaa Verohallinosta aikaisemmin asiasta annettua lausunto. Eli tällainen tunnustuspalkinto on edelleen verovapaa.” (Tero Määttä, johtava veroasiantuntija, Verotusyksikön ohjausyksikkö)