Käyttäjän palontorjuntatoimenpiteiden ja aineistomuokkausten huomioiminen Prometheus-mallin simulaatioissa – llmatieteen laitosVN/34077/2021 Maastopalojen simulointi- ja ennustemallit ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa palojen torjunnassa ja hallinnassa. Viime vuosina Suomessa paloriskin tunnistamiseen ja palontorjunnan suunnitteluun on käytetty kanadalaista, elliptiseen aaltosimulaatioon perustuvaa Prometheus-mallia, joka käyttää lähtötietoinaan mm. topografiaa ja säätietoja sekä paikkaan sidottuja paloainesluokkia. Leviämismallin ensimmäinen versio on pelastustoimen käytettävissä Ilmatieteen laitoksen Ilmanet-palvelussa. Viimeksi mallin toimintaa on kehitetty ja testattu Palosuojerahaston rahoittamassa ja Pelastusopiston vetämässä MAST-hankkeessa. Tässä projektissa malliin lisättäisiin mahdollisuus lisätä torjuntatöitä ja muokata palokatkoja, jotta mallia pystyttäisiin entistä paremmin hyödyntämään sammutusstaregian suunnittelussa ja koulutuksessa. Hankeen tuloksia voidaan hyödyntää operatiivisessa toiminnassa, mutta myös koulutus- ja varautumistarkoituksessa. Operatiivissa toiminnassa mallia pystytään hyödyntämään osana sammutustrategian suunnittelua. Hankkeen avulla saadaan entistä parempi palon leviämisennuste, joka pyrkii huomioimaan keskeiset paloa rajoittavat torjuntatyöt. Ilmaston muutoksen ja toimintaympäritössä tapahtuvien muuton on ennustettu lisäävän suurpalojen riskiä. Hankeen avulla on mahdollisuus vähentää myös metsäpaloista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Hankeaika 1.10.2022 – 31.12.2023.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta