Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus – Turun yliopistoSMDno-2019-2419 Hankkeessa luodaan malli paloturvallisuuskulttuurista pelastuslaitoksille, yliopistotoimijoille ja varhaiskasvatuksen toiminta-alueelle. Hankeaikana Raumalle avataan Suomen ensimmäisen yliopiston yhteydessä toimiva harjoittelupäiväkoti, pikkunorssi. Pikkunorssin toiminta on suunniteltu tutkimuksen ja kehittämisen tarpeisiin. Hankkeen sisältökokonaisuudet jakautuvat kolmeen: turvallisuusviestintäkokonaisuuden suunnittelu pelastuslaitoksen kanssa, turvallisuusjohtamiskokonaisuus varhaiskasvatusyksikön hallinnon kanssa ja turvallisuusviestintään liittyvä seurantatutkimuskokonaisuus varhaiskasvatus-oppiaineen kanssa yliopistolla. Seurantatutkimuskokonaisuudessa tutkitaan sekä paloturvallisuusosaamisen kehittymistä varhaiskasvatusikäisellä että myös lapsiperheiden asumisen paloturvallisuutta. Pikkunorssin tilojen valmistuminen mahdollistaa teknologian käyttämisen observointitutkimuksessa uudella tavalla (observaatiotutkimuksen kamerajärjestelmä tutkimustiloihin).

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen