Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa – Suomen Palopäällystöliitto ryVN/34079/2021 Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa on kampanja, joka kehottaa meistä jokaista käyttäytymään tieliikenneonnettomuuspaikan kohdatessaan asiaankuuluvalla tavalla. Kampanja pyrkii ohjeistamaan kansalaisia ohittamaan onnettomuuspaikan turvallisesti, lisäonnettomuudet välttäen sekä auttajien työturvallisuuden taaten. Kampanjan tavoitteena onkin kansalaisten tietoisuutta lisäämällä vähentää onnettomuuksien määrää, parantaa tieliikenneonnettomuuspaikoilla työskentelevien turvallisuutta ja suojella onnettomuuksien osallisten ja onnettomuuspaikoilla työskentelevien yksityisyyttä. Hankkeen mediakampanjan on tarkoitus näkyä ja kuulua mm. sosiaalisessa mediassa ja radiossa mainossisältöinä sekä pelastusalan toimijoiden omissa sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa. Pelastuslaitoksille valmistellaan myös mm. sisäinen koulutusaineisto, joka sisältää kampanjan perustiedot. Hankeaika 1.4. – 31.7.2022.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta