Kyläturvalllisuus 2025 – Suomen Kylät rySMDno-2020-1342 Hankkeessa vahvistetaan kansalaisten turvallisuusosaamista ja kykyä ehkäistä onnettomuuksia (kuten tulipaloja), valmiuksia tunnistaa itsensä turvallisuustoimijana sekä kykyä ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään myös häiriötilanteissa. Toimenpiteet keskitetään kylätoiminnan verkostojen hyödyntämiseen ja niiden turvallisuusosaamisen vahvistamiseen. Tulosten pohjalla suunnitellaan ja toteutetaan maakunnallisten kyläyhdistysten (19 kpl) kanssa alueellisen ja paikallisen tason toimijoille koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, joilla kehitetään turvallisuustaitojen sekä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin kohdennettuja toimintamalleja. Jatkotoimien tueksi koulutetaan turvallisuus- ja varautumisasioissa kylä- ja asukasyhdistysten alueellisia ja paikallisia johtajia sekä varautumiskouluttajia. Hankkeessa luodaan puitteet kyläturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja kokemusten koordinoidulle jakamiselle valtakunnallisesti. Hankkeessa kehitetään kylä- ja asukasyhdistysten käytössä olevia tiloja paikallisiksi valmiuskeskuksiksi (PAVAK) paikallisyhteisön ja pelastustoimen eri tarpeiden varalle. Pilotit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa maan kattavalla verkostolla maakunnallisten kyläyhdistysten toiminta-alueella.

Category:

TK-hankkeet