Kyvykkyysolettamat asumisen turvallisuudessa – Kari TelarantaVN/13996/2021 Väitöskirjan tarkoituksena on tutkia oletuksia, jotka liittyvät henkilöiden toimintakykyyn, kun kyse on kotona asumisen turvallisuudesta. Väitöskirjassa yhdistetään oikeustieteellisen tutkimuksen ja muun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luodaan synteesi näistä olettamuksista. Tavoitteena kehittää oikeudellista harkintaa suuntaan, jossa henkilön kyvykkyys olisi yksi oikeudelliseen punnintaan vaikuttava tekijä. Paloturvallisuuden kehittämisessä voidaan saavuttaa laaja-alaista vaikuttavuutta osoittamalla, että asumisen paloturvallisuuden edistäminen on myös kiinteistön omistajien ja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten tehtävä – ei pelkästään pelastusalan toimijoiden. Jos tällä tutkimuksella kyetään osoittamaan, että joihinkin osa-alueisiin liittyvät oikeudelliset vastuut ovat asukkaan lisäksi muilla toimijoilla, se voi merkittävästi edesauttaa asumisen turvallisuuden integroitumista muuhun työhön.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen