MentalFireFit – Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään – Suomen Palopäällystöliitto ryVN/13860/2021 Hanke täydentää aikaisempia Palopäällystöliiton hankkeita Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa ja Mental-FireFit. Jatkohankkeen päätarkoituksena on jatkaa ja laajentaa MentalFireFit-hankkeen aloittamaa henkisen työsuojelun ja psyykkisen suorituskyvyn työhön vaikuttavuuden ymmärrystä ja osaamista järjestelmällisesti sekä valtakunnallisesti koko pelastustoimeen – ylimmästä johdosta yksittäiseen sopimuspalokuntalaiseen. Hanke tuottaa aineistoa myöhemmässä vaiheessa tehtäviin tutkimuksiin henkiseen työsuojeluun kytkeytyvistä asioista pelastustoimen kontekstissa. Hanke rakentuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat MentalFireFit työn jatkuminen sekä MentalFireFit jalkautuminen sopimuspalokuntiin.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen