Voiko Meripelastusyhdistys saada sopimuspalokuntien pienavustusta?Meripelastusseuran toiminta ei lähtökohtaisesti ole tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa, vaan meripelastustoimintaan liittyvää toimintaa. Jos Meripelastusseura on kuitenkin tehnyt pelastuslain 27 §:ssä tarkoitetun sopimuksen hyvinvointialueen kanssa (muuna pelastusalalla toimivana yhteisönä) ja hakee avustusta esimerkiksi sammutuskalustoon tai sammutusvarusteisiin tällä perusteella, avustuksen myöntämiselle ei ole periaatteellista estettä. Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista ja myönnettävä avustus on pääsääntöisesti 25 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.  Sen sijaan muuhun Meripelastusseuran toimintaan ei avustusta voida myöntää.

(tark. 5/2023) 

Pinja Hentunen