Miehittämätön ilmailu pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä (UAS) – PelastusopistoVN/33429/2021 Hankkeen päätavoitteena on luoda UAS-toiminnan jatkokoulutus sekä pelastustoiminnan johtajien koulutus pelastustoimeen. Hankkeessa tuotettavien jatkokoulutuksien ja oppimateriaalien avulla syvennetään UAS-toiminnan osaamista kaikilla pelastustoimen tasoilla, jolloin kokonaisturvallisuus paranee kaikkien miehittämättömien ilma-alusten kanssa toimivien kesken. Pelastustoiminnan johtajien tulee tietää UAS-toiminnan kyvyt ja mahdollisuudet osana pelastustoimintaa, jotta miehittämättömien ilma-alusten käyttäminen on asianmukaista ja tehokasta. Hankkeessa toteutetaan miehittämättömien ilma-alusten jatkokoulutus (kouluttajakoulutus ja pelastustoiminnan johtajien koulutus) pelastustoimeen, täydennetään ja laaditaan aikaisemmassa hankkeessa luonnosteltu sähköinen toimintakäsikirjaa sekä suunnitellaan koulutuksia täydentävä oppimateriaali. Hanke on jatkoa sisäministeriön rahoittamalle ”Miehittämättömien ilma-alusten koulutuksen ja tilastoinnin valtakunnallinen kehittäminen pelastustoimeen”-hankkeelle. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitystyö ja siihen perustuva julkaisu Miehittämättömien ilma-alusten tehokas käyttäminen pelastustoimessa. Hankeaika 1.4.2022 – 31.12.2023.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta