Mitkä tahot voivat hakea pienavustusta?Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sellaisille vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimiville yhteisöille, joilla on pelastuslain (379/2011) 25 §:ssä tarkoitettu sopimus alueen pelastustoimen kanssa.

Pienavustuksia voidaan myöntää ns. puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille nuoriso-osaston varusteisiin. Palokuntayhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys ja sillä tulee olla voimassa oleva sopimus tuettavan toiminnon osalta alueen pelastustoimen kanssa.