Mitkä tahot voivat hakea pienavustusta?Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sellaisille vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille, sotilaspalokunnille, joilla on pelastuslain (379/2011)
2 a §:ssä tarkoitettu sopimus hyvinvointialueen kanssa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta tai pelastuslain 27 §:n mukaisesti muille pelastusalalla toimiville yhteisöille, sen mukaan kuin hyvinvointialue niiden kanssa sopinut.

Palomiesyhdistyksille myönnetään avustuksia samoin perustein, kuin sopimuspalokunnille. Yhdistyksellä tulee olla voimassa oleva sopimus hyvinvointialueen kanssa tuettavan toiminnon osalta.

(päiv. 6.4.23) 

Pinja Hentunen