NouHätä! 2022 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryVN/13686/2021 NouHätä!-kampanja on peruskoulun kahdeksasluokkalaisten turvallisuustaitoja lisäävä kampanja ja opetusohjelma, joka lisää nuorten turvallisuuspääomaa vaikuttamalla heidän turvallisuusasenteisiinsa, rohkaisemalla heitä ottamaan vastuuta koko lähipiirinsä turvallisuudesta ja kehittämään omia turvallisuustaitoja. Nuorten turvallisuusasenteita parantavat tieto ja osaaminen. Kampanja tukee koulujen turvallisuuskasvatustehtävää tarjoamalla kouluille turvallisuusopetussisältöjä, joiden keskiössä ovat konkreettiset kansalaistaidot, joiden avulla voi estää tulipaloja ja vaaratilanteita sekä toimia niissä oikein. Kaikkien kahdeksasluokkalaisten tavoittaminen on kampanjan jatkuva tavoite, jonka eteen tehdään työtä pitkällä tähtäimellä.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen