Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittäminen – PelastusopistoVN/33601/2021 Hankkeen tavoitteena on kehittää onnettomuuksien ehkäisyn osaamista ja osaamisen hallinnan järjestelmää pelastustoimessa. Hankkeessa päivitetyt, pelastusalan yhteiset onnettomuuksien ehkäisyn osaamisvaatimukset mahdollistavat osaamisen hallinnan kokonaisuuden jatkokehittämisen. Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittämisen taustalla on ollut tarve yhtenäistää laadultaan ja sisällöltään pelastuslaitosten tuottamia onnettomuuksien ehkäisyn palveluja. Pelastuslaitosten nykyinen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaympäristö vaatii myös aiempaa selkeästi laajempaa ja monipuolisempaa osaamista. Myös pelastuslaitosten henkilöstön urapolkusuunnittelun tueksi on ilmennyt tarvetta kehittää onnettomuuksien ehkäisyn osaamista. Hankkeen päätoteuttaja on Pelastusopisto ja hankkeen osatoteuttajia ovat Suomen Palopäällystöliitto ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Hankeaika 1.5.2022 – 31.5.2024.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta