Palokuntanuorisotyön uudistamishanke – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryVN/33982/2021 Hankkeen aikana selvitetään palokuntanuorisotyön nykytila valtakunnallisesti. Sen ulkoiset ja sisäiset haasteet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet. Osaamistarvekyselyllä selvitetään nykyisen palokuntanuorten ja nuorten ohjaajien, kouluttajien ja johtajien kurssien sisällön ja toteutustapojen nykyaikaisuus. Hankkeessa selvitetään myös mm. kurssijärjestelmän nuorten koulutuksessa käytettävät tulevaisuuden metodit, eli miten palokuntanuorten kursseja halutaan jatkossa suoritettavan. Hankkeen aikana kerätään ja tuotetaan palokuntanuorten viikkoharjoituksiin tarkoitettuja harjoitussuunnitelmia viikkoharjoituspankkiin. Hankkeen tarkoituksena on parantaa palokuntanuorisotoiminnan edellytyksiä siten, että nuoret innostuvat palokuntalaistaidoista, pystyvät jatkamaan harrastuksen parissa. Hankkeen tavoitteena on, että palokuntanuorten määrä sekä heidän ohjaajien määrä palokunnissa kasvaa. Hankeaika 1.4.2022 – 30.6.2023.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta