Palomies on taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi pelastusalalla – Keski-Uudenmaan pelastuslaitosVN/33641/2021 Tavoite on kehittää pelastajien fyysistä toimintakykyä tukevia toimintamalleja, joilla on positiivinen vaikutus niin yksilöille kuin organisaatioillekin. Sairauspoissaolojen vähentyminen sekä työurien pidentyminen saavutetaan tukemalla henkilöstön työssä jaksamista ja motivaatiota kokonaisvaltaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa tutkia ja kehittää toimintamalleja pelastajien fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Hankkeen tavoitteena on kestävien, käytännöllisten, kustannustehokkaiden ja helposti monistettavien sekä skaalattavien ratkaisujen löytäminen helpottamaan niin yksilöitä kuin organisaatioitakin. Hankkeen tarkoituksena on toimia avauksena uudenlaiselle lähestymistavalle edistettäessä pelastusalan operatiivisen henkilöstön fyysistä toimintakykyä ja työssä jaksamista. Valmistuva materiaali sisältää koulutuskäyttöön soveltuvan kuvitetun manuaalin sekä valokuva- ja videomateriaalia. Hankeaika 1.6.2022 – 31.5.2024.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta