Milloin materiaalin (esim. muutoshakemukset ja pienavustushakemukset) tulee olla Palosuojelurahastossa ehtiäkseen Palosuojelurahaston hallituksen kokouskäsittelyyn?Kokouskäsittelyyn tuleva materiaali tulee toimittaa Palosuojelurahaston virkapostiin vähintään kolme viikkoa ennen rahaston hallituksen kokousta. Kokousmateriaali lähetetään viikkoa aiemmin hallituksen jäsenille tiedoksi. Sihteeristö valmistelee saapuneesta materiaalista päätösesitykset rahaston hallituksen kokoukseen.