Paloturvallisuusviikko 2022 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryVN/34006/2021 Paloturvallisuusviikko on koko pelastusalan ja yhteistyökumppanien yhteinen kampanja kotien paloturvallisuuden parantamiseksi. Paloturvallisuusviikon tavoitteena on lisätä ihmisten turvallisuuspääomaa; jokainen voi parantaa kodin paloturvallisuutta, kunhan riskien olemassaolo opitaan havaitsemaan ja niihin reagoimaan. Paloturvallisuusviikkoa vietetään 26.11.-1.12.2022. Hankkeen tavoitteena vuonna 2022 on parantaa palovaroitintilannetta kodeissa ja laajentaa muutenkin suomalaisten turvallisuuspääiomaa. Tuotoksena toteutetaan monimediakampanja materiaaleineen ja Päivä Paloasemalla tapahtuma virtuaalisena ja paloasemilla. Paloturvallisuuden teemaviikkoa vietetään yhdettätoista kertaa. Kampanjaa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Hankeaika 1.1. – 31.12.2022.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta