Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluSMDno-2020-2766 Tutkimushankkeessa arvioidaan keväällä 2021 järjestettävän Palosuojelurahaston tukeman pelastuslaitosten henkilöstölle suunnatun post-traumatyöpajan vaikuttavuutta sekä määrällisesti että laadullisesti kuuden kuukauden seuranta-ajalla. Hankkeessa kerätään aineistoa kansainvälisesti validoiduilla kyselyillä sekä yksilöhaastatteluin. Tavoitteena on tuottaa konkreettisempaa ja kattavampaa tutkimustietoa post-traumatyöpajojen vaikuttavuudesta sekä lisätä tietoa aiheesta Suomen pelastusalan ammattilaisten, päättäjien ja pelastusalan työterveyshuoltohenkilöstön keskuudessa ja sitä kautta edesauttaa jatkuvan rahoituksen löytymistä pelastuslaitosten post-traumatyöpajoille. Hanke tuottaa neljä tutkimusraporttia sekä tiedottavia julkaisuja.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen