Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa – PelastusopistoVN/13676/2021 Hankkeessa on kaksi päätavoitetta, joista ensimmäisenä on vahvistaa pelastusviranomaisten asiantuntijaroolia laatimalla ensimmäinen kansallinen ohjeistus pelastusviranomaisen asiantuntijalausunnosta epäillyn palorikoksen tutkinta- ja oikeusprosessia varten, pelastuslaitosten ensivaiheen dokumentoinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita nimenomaan palojen tutkinnan näkökulmasta koskevan selvitystyön toteuttaminen ja sen pohjalta tehtävä kehittämistyö, syyttäjäyhteistyön lisääminen palotapauksissa, PelL 41 §/106 § -ilmoitusmenettelyn vaikuttavuuden seuranta Poliisiasiain tietojärjestelmään kirjattujen tietojen pohjalta. Toisena tavoitteena on tukea PelL 41 §/106 § -ilmoitusmenettelyn vakiintumista: tuki koulutukseen, seurantaan ja poliisin palautetiedon vakiointiin, pela-pol-yhteistyöryhmien tuki.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen