Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn analysointi ja kehittäminen HAKAn avulla (HAKA 2.0) – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryVN/33418/2021 Turvallisuusosaamisen hallinnointikanta HAKAan tuotetaan mahdollisuus pelastustoimintaan osallistuvalle vapaaehtoiselle, osa-aikaiselle ja päätoimiselle henkilölle kirjata tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja arvioida niissä suoriutumista. Lisäksi tuotetaan mahdollisuus henkilökohtaisten altistumisaikojen kirjaamiseen. Hankkeen tavoitteena on laajentaa, jo 40 000 henkilön turvallisuusosaamisen hallinnointikannan, HAKAn ominaisuuksia pelastustoimen suorituskyvyn ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Hankkeen avulla HAKAan ja HAKA-appiin tuotetaan uusi ominaisuus henkilöiden kyvykkyyksien kirjaamiseen ja arviointiin, sekä altistumisaikojen kirjaamiseen. Lisäksi tuotetaan helppolukuiset ja käyttökelpoiset raportit analysoinnin tueksi ja kehittämisen pohjaksi. Hanke perustuu Sisäministeriön pelastusosaston toteuttama pelastustoimen suorituskykyhankeen tuotoksille. Hankkeessa tuotetaan pelastustoimen yhteiseen raportointi, tilastointi, analysointi tietokantaan pelastustoimen kyvykkyysmittarit. Hankeaika  1.4. – 31.12.2022.

Category:

TK-hankkeet