PRONTOn uuden palontutkintaselosteen toteuttaminen – PelastusopistoVN/33604/2021 Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa ja saattaa tuotantokäyttöön selosteuudistuksen suunnitteluhankkeessa muotoiltu PRONTOn palontutkintaselosteen kokonaisuus eri toiminnallisuuksineen. Hankkeessa käyttöönotettava uusi palontutkintaseloste on ajanmukainen, joustava ja vastaa sekä palontutkijoiden että palontutkinnalla kootun tiedonhyödyntäjien tarpeisiin. Selosteen uudistaminen on edellytys sille, että palontutkinnan tuottama tieto onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, vahinkojen rajoittamiseen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittämiseen saadaan täysimittaisesti kerättyä ja hyödynnettyä kansallisella tasolla. Uudistuneella palontutkintaselosteella pystytään vastaamaan pelastuslaitosten tarpeeseen ja tukea osaltaan palontutkintaa. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Pelastusopisto, ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten ja pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston kanssa. Hankeaika 1.4.2022 – 31.3.2024.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta