Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa – Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ryVN/14192/2021 Hankkeessa selvitetään sopimuspalokuntalaisten siviiliosaamista (opinnot, työkokemus, harrastukset, muu kokemus) kyselytutkimuksen ja haastatteluiden avulla. Hankkeen tiedonkeruulla kartoitetaan olemassa olevaa osaamista ja tietotaitoa, joka ei tällä hetkellä näy sopimuspalokuntatoiminnassa, mutta voisi olla pelastustoimen käytettävissä ja tuoda merkittävää lisäarvoa koko pelastustoimelle. Kartoitettavia osaamisalueita olisivat esimerkiksi erilaisten maasto-, vesi- ja ilma-alusten ohjaamiseen liittyvät pätevyydet, sotilas- ja siviilikriisinhallinnan sekä poikkeusolojen osaamiset, riskienhallinnan ja turvallisuusviestinnän osaaminen sekä hallinnollinen osaaminen. Kiinteä osa osaamisten kartoitusta on selvitys henkilöiden halusta käyttää sopimuspalokuntatoiminnan ulkopuolella hankittua osaamista pelastustoimen hyväksi. Kyselyn raportti tulee sisältämään suosituksia merkittävän osaamisen systemaattisesta hyödyntämisestä ja osaamispääoman käyttöön liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen