Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla – Jokilaaksojen pelastuslaitosVN/6234/2021 Sopimuspalokuntalaisten ja sopimuspalokuntien suorituskykyyn vaikuttavat mm. työikäisen väestön työhön liittyvien olosuhteiden ja vapaa-ajan käytön muutokset, muuttuva toimintaympäristö ja väestörakenne, tulevat rakenteelliset uudistukset sekä lainsäädännön, oikeuskäytännön kehitys pelastustoiminnan varallaolojärjestelyissä. Nämä tekijät asettavat myös merkittäviä haasteita sopimuspalokuntien toiminnalle. Muutokset ja haasteet korostuvat erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa suurin osa palokunnista on ns. ensilähdön palokuntia. Tutkimuksessa pyritään löytämään mahdollisimman konkreettisia, paikallisia ja alueellisia keinoja sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden turvaamiseen ja kehittämiseen sekä tämän myötä pelastustoimen suorituskyvyn varmistamiseen yhteistyössä sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen kesken.

Category:

TK-hankkeet