Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen – PelastusopistoSMDno-2019-2385 Hankkeen tarkoituksena on tukea pelastustoimen organisaatioita (pelastuslaitokset, valtionhallinto, muut viranomaiset, järjestöt ja verkostot) sekä alalla toimivia ammattilaisia suunnitelmallisen, ammattimaisen ja vaikuttavan viestinnän toteutuksessa ja kehittämisessä. Ideana on jatkaa yhteistä kehittämistä ja alan tukemista siitä, mihin Pelastusopiston koordinoimassa edellisessä pelastustoimen kokonaisviestinnän tutkimus- ja kehittämishankkeessa (Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt 2017 – 2018) sekä Pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmän työssä (2017 – 2018) jäätiin. Hankkeessa on tarkoituksena aloittaa aiempien hankkeiden keräämään tutkimustietoon ja kokemuksiin nojaten sekä niistä johdettujen suositusten pohjalta matka kohti pelastustoimen strategista, integroitua kokonaisviestintää. Johtavana ajatuksena hankkeessa on ”sanoista tekoihin, suosituksista toimeenpanoon”.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen