Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa – Aalto-yliopistoSMDno-2019-2403 Lämpösäteily on palon kehittymistä ja leviämistä määräävä fysikaalinen prosessi. Lisäksi säteily muodostaa uhan paloa ympäröiville henkilöille ja laitteille, mikä tuli hyvin esiin Moskovan lento-onnettomuuden jälkeisessä evakuoinnissa. Tärkein palomitoituksessa ja onnettomuustutkinnassa käytettävä simulointimalli on Fire Dynamics Simulator, jonka säteilyn kehitys-vastuu on nykyään Aalto-yliopistolla. Hankkeessa kehitetään FDS-ohjelmaan lämpösäteilyä spektrin suhteen tarkasti simuloivat laskentamallit. Hanke koostuu kahdesta väitöskirjaprojektista ja yhdestä tutkimushankkeesta, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden: Osa 1: Säteily jähmeissä aineissa, Osa 2: Säteily kaasufaasissa, Osa 3: Säteily pisaroissa FSCK-mallin yleistäminen ja toteutus avoimen lähdekoodin FDS-ohjelmaan parantaa palosimulointien tarkkuutta ja mahdollistaa osaltaan palotehon ennustamisen osana toiminnallista palosuunnittelua. Testitapausten julkaiseminen osana FDS:n tietokantaa nopeuttaa ja tehostaa tutkimustiedon käyttöönottoa suunnittelussa ja palontutkinnassa.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen