Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke) – Pelastusopisto







VN/13684/2021 Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on selvittää olemassa olevat pelastusalan tutkimus- ja kehittämisviestinnän toimintamallit, roolit, kanavat ja toimijat sekä luoda sen pohjalta malli koordinoidulle, systemaattiselle ja tehokkaalle pelastus- ja turvallisuusalan TKI-viestinnälle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan verkkopalvelu pelastus- ja turvallisuustutkimuksen tuottaman tiedon tehokkaaseen jakamiseen sekä tuotetaan pelastusalan ja sen yhteistyöalojen tutkijoille ja asiantuntijoille koulutusta, materiaalia ja ohjeistuksia monikanavaisen, saavutettavan ja ymmärrettävän tutkimus- ja asiantuntijaviestinnän toteutukseen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, pelastuslaitosten sekä sisäministeriön pelastusosaston kanssa. Lisäksi hankkeen yhteistyöryhmiin kutsutaan laajasti tutkimuksen, koulutuksen ja pelastustoimen asiantuntijoita eri organisaatioista.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen