Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE uudistaminen pelastustoimessa todettuja tarpeita vastaavaksi – llmatieteen laitosVN/13245/2021 ESCAPE-malli (Expert System for Consequence Analysis and Preparing for Emergencies) on osoittautunut hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi apuvälineeksi vaarallisten aineiden onnettomuuksien analysoinnissa maamme pelastustoimessa. Mallia on käytetty koulutuksessa, suunnittelussa ja ennakkovarautumisessa onnettomuuksiin. Nykyinen verkkoselaimiin pohjautuva versio mallista on käytössä useilla viranomais-, tarkastus- ja pelastustoiminnasta vastaavilla laitoksilla Suomessa. Hankkeessa ehdotetaan kehitettäväksi edelleen vaarallisten aineiden leviämismallia ESCAPE ja sen verkkoselaimiin pohjautuvaa sovellusta. Hankkeessa malliin lisättäisiin liitäntä uuteen ajanmukaiseen sääennustemalliin, laajennettaisiin huomattavasti mallin käyttöaluetta, sekä parannettaisiin mallin käytettävyyttä ja tulosaineiston sovellettavuutta pelastustoimessa. Hankkeella varmistettaisiin mallin käytön jatkuvuus, parannettaisiin oleellisesti sen soveltuvuutta sekä laajennettaisiin mallin käyttöaluetta, perustuen mallin käyttökokemuksiin pelastustoimessa.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen