Vuonna 2022 kalustohankkeiden avustuspäätökset tehdään toukokuussa. Usein kaluston hankinta ja avustuksen maksu tulee ajankohtaiseksi vasta myöhemmin. Jos kaluston hankinta ja maksu ajoittuu pelastuslaitosten osalta vuoteen 2023, niin voidaanko avustus maksaa hyvinvointialueelle, jonka omistukseen kalusto siirtyy?Kunkin päätöksen osalta noudatetaan päätöksentekohetkellä voimassa olevaa lakia. Avustuksen maksu on vuonna 2022 tehdyn päätöksen toimeenpanoa. Oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät voimaanpanolain nojalla yleisseuraantona alueen pelastustoimilta hyvinvointialueille. Näin ollen myös oikeus avustuksen maksuun.

Avustuspäätös annetaan alueen pelastustoimelle vuonna 2022. Avustettavan kaluston siirryttyä 1.1.2023 hyvinvointialueen omistukseen, tämän ajankohdan jälkeen maksettavat avustukset maksetaan hyvinvointialueelle.

(päiv. 17.5.23)

 

Tags:

avustukset,

oikeudet,

valtionavustukset

Pinja Hentunen