Understöd för byggande

Understöd för byggande beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Vid inriktning av understöden beaktas tillgången till brandväsendets tjänster och personal samt att arbetsförmågan tryggas i hela landet.

Understöd för byggande beviljas inte för ytreparationer, förnyelse av dörrar och fönster eller motsvarande mindre åtgärder som räknas som årliga underhållsreparationer. Understöd beviljas i regel inte för att bygga materielförråd eller materielskydd eller för att förnya dörrarna till dessa. Understöd beviljas inte för utrymmen, som inte nyttjas av brandväsendet. Understödet för byggprojekt täcker byggnadskostnaderna för ett brandstationsprojekt. Sådana är t.ex. grundundersökningen och planeringskostnaden för byggprojektet, entreprenadkostnaderna för byggandet samt nödvändiga material och tillbehör.

Understödet täcker exempelvis inte bygglovsansökningar eller beredningen av sådana, kopior, möten eller arrangemang i anslutning till möten, arbetsplatsbesök, elräkningar, it-utrustning eller möbelanskaffningar (t.ex. garderober, köksskåp).  Understödet är inte avsett att användas för byggnadskostnaderna för personalutrymmen eller utbildningslokaler i anslutning till brandstationen. Sådana fasta skåp för räddningspersonalens brandutrustning som installeras i samband med reparationen eller andra fasta möbler i byggnaden som är i räddningsväsendets användning kan efter prövning godkännas inom ramen för understödet.

Aktuellt

Styrelsen behandlade byggnadsprojekten för år 2021 på sitt möte den 24.3.2021 och 21.5.2021. Understödsbeslutet för alla regioners byggprojekt uppgår till sammanlagt 2 145 025 euro.

Styrelses beslut finns på finska sidor.

Blanketter och anvisningar

Utlåtandeblanketter

Ansökningen för byggprojet 2021 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2020 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2019 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2018 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2017 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2016 har avslutats. Styrelses besluten på finska:

Ansökningen för byggprojet 2015 har avslutats. Styrelses besluten på finska:

Det är inte möjligt att ansöka om understöd i efterhand.