Understöd för byggande

Understöd för byggande beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Beloppet av det understöd som beviljas kan vara högst 40 % av de godtagbara kostnaderna och uppgå till högst 220 000 euro.

Understöd för byggande beviljas inte för ytreparationer, förnyelse av dörrar och fönster eller motsvarande mindre åtgärder som räknas som årliga underhållsreparationer. Understöd kan inte beviljas kommunala fastighetsaktiebolag (som helt eller delvis ägs av en kommun). Understöd för byggprojekt beviljas inte heller för befolkningsskydd, lokaler för första insatser och prehospital sjukvårdsverksamhet eller för oljebekämpningslokaler.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för byggprojekt för år 2022 på sitt möte den 25.10.2021. Alla ansökningar om byggprojekt jämte nödvändiga bilagor ska sändas till regionförvaltningsverket i det egna området och till Ålands landskapsregering inom den tid som regionförvaltningsverket och landskapsregeringen har fastställt. För att alla sökande ska bemötas jämlikt uppmanar Brandskyddsfonden regionförvaltningsverken att komma överens om och tillämpa en gemensam tidsfrist. Brandskyddsfonden rekommenderar att tidsfristen för byggprojekt är den 21 januari 2022.

Byggprojekt 2022 utlysning

Blanketter och anvisningar

Utlåtandeblanketter

Ansökningen för byggprojet 2021 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2020 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2019 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2018 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2017 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2016 har avslutats. Styrelses besluten på finska:

Ansökningen för byggprojet 2015 har avslutats. Styrelses besluten på finska:

Det är inte möjligt att ansöka om understöd i efterhand.