Understöd för byggande

Från och med den 1 januari 2023 kan kommunerna beviljas specialunderstöd för en betydande ombyggnad av nuvarande brandstationer eller träningsområden. Avtalsbrandkårer kan beviljas specialunderstöd för byggande av nya brandstationer, anskaffning av fastigheter (anskaffning av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad) och för betydande ombyggnad eller utbyggnad av gamla brandstationer.

Välfärdsområdesreformen gäller dock inte Åland, och inga ändringar kommer att ske i Brandskyddsfondens understödspraxis när det gäller Åland.

Beloppet av det understöd som beviljas för en avtalsbrandkårs byggprojekt kan vara högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna och uppgå till högst 350 000 euro per gång.

Brandskyddsfondens riktlinjer för understöd ändras den 1 januari 2023 (palosuojelurahasto.fi)
Från och med början av 2023 beviljar Brandskyddsfonden inte längre kommunerna understöd för att bygga nya brandstationer eller för räddningsväsendets materielprojekt. Avtalsbrandkårernas byggnads- och materielprojekt stöds även i fortsättningen
Brandskyddsfondens riktlinjer för understöd ändras den 1 januari 2023

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för byggprojekt för år 2024 på sitt möte den 3.11.2023.

Specialunderstöd för kommunernas och avtalsbrandkårernas byggprojekt år 2024

Ansökningsomgången för specialunderstöd för byggprojekt för år 2023 har avslutats. Fondens styrelse behandlade ansökningarna på sitt möte 14.4.2023. Understödsbeslutet avtalsbyggprojekt uppgår till sammanlagt 1 027 098 euro. Styrelsens beslut finns på de finska sidorna.

Blanketter och anvisningar

Utlåtandeblanketter

 

till Brandskyddsfonden om en avtalsbrandkårs anskaffning/projekt

Ansökningen för byggprojekt 2023 har avslutats.

Ansökningen för byggprojekt 2022 har avslutats.

Ansökningen för byggprojekt 2021 har avslutats.

Ansökningen för byggprojekt 2020 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2019 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2018 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2017 har avslutats.

Ansökningen för byggprojet 2016 har avslutats. Styrelses besluten på finska:

Ansökningen för byggprojet 2015 har avslutats. Styrelses besluten på finska:

Det är inte möjligt att ansöka om understöd i efterhand.