- Brandskyddsfonden - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer

De allmänna understöden beviljas organisationer inom räddningsbranschen för upplysning och rådgivning, utbildning, utveckling av brandkårsverksamheten samt övrig eventuell verksamhet som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten.

Aktuellt

Styrelsen utlyste allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer för år 2022 att sökas från och med den 20 september 2021 kl. 12. Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2021 kl. 16.15. Ansökningsmeddelandet för de allmänna stöden publiceras i tjänsten Haeavustuksia.fi [1].

De allmänna understöden 2022

Ansökningsblanketter för år 2021 finns på finska sidor [4].